!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Välkommen till Brf Glasberget Nr 1

Föreningen A-Ö

Här finner du praktisk information kring föreningen.

 

Andrahandsuthyrning

Får endast ske efter skriftlig ansökan med angivande av skäl, hyresgäst och tidsperiod. Ansökan ska godkännas av föreningens styrelse innan uthyrning kan ske.

 

Ansvar

Gränsdragningen mellan vad som medlemmen ansvarar för och vad som bostadsrättsföreningen ansvarar för i lägenheten, framgår av föreningens ansvarsfördelningslista. Ansvarsfördelningslistan anger vem som ansvarar för åtgärder och nyanskaffningar

 

Avgifter

Storlekens på föreningens månadsavgifter varierar beroende på yta och läge i husen.

 

Barnvagnar

Som barnvagnsrum kan cykelförrådet användas. Vagnar får inte ställas i de trånga entréerna i husen.

 

Bergvärme

Under 2005 installerades bergvärme.

 

Brandskydd

Brandvarnare skall finnas i samtliga lägenheter. Ni som inte har installerat - se till att göra detta så fort som möjligt.

Styrelsen tillhandahåller en enkel (godkänd) brandvarnare vid behov.

Tänk på att det är förbjudet att förvara brännbart material i entréer och trapphus. Skulle det börja brinna på grund av att brännbart material förvaras felaktigt ger inte hemförsäkringar respektive fastighetsförsäkring avsett ekonomiskt skydd. Tänk också på att ingenting, brännbart eller annat, får förvaras löst i källargångarna. 

 

Bredband

Bredbandsanslutning är installerad i samtliga lägenheter och ingår i månadsavgiften. Leverantör är Bahnhof. Om man vill ha trådlös uppkoppling får man själv stå för router, annars går det bra att använda nätverkskabel.

TV utbud går att beställa via Sappa.se

 

Cyklar

Cykelförråd finns på kortsidan mot vattnet samt cykelställ på framsidan av huset (mot parkeringen).

 

Diskmaskin

Om maskinen skulle läcka och skada din eller grannens lägenhet är det du som är ersättningsskyldig.

 

Dörr (ytterdörr)

Då föreningen vill ha en enhetlighet i trappuppgångarna så får lägenhetsinnehavaren ej välja annan dörr än den som är utsedd av föreningen. Avtal finns med Fastighetsägarna som säljer Robust säkerhetsdörrar.

 

Ekonomisk förvaltning

Föreningens ekonomiska förvaltning sköts av Fastighetsägarna. För frågor om månadsavgifter, överlåtelser, panter med mera kan du vända dig till styrelsen som vidarebefordrar din fråga.

 

Element

Lägenheterna är utrustade med vattenburna radiatorer (undantaget lägenheten på nedre botten på kortsidan mot vattnet). Bostadsrättsföreningen ansvarar för underhåll av radiatorerna.

 

Fastighetsägarna

Föreningen anlitar Fastighetsägarna för ekonomisk förvaltning.

 

Felanmälan

Fel i fastigheten eller lägenheterna skall felanmälas till enligt kontaktuppgifter på anslagstavlan.

Notera att om felet identifieras att ligga inom ert (lägenhetsinnehavarens) ansvar så debiteras ni för kostnaden.

 

Gård

Till husen hör en naturlig och vacker miljö, vilken föreningen försöker håll i gott skick. Vår och höst anordnas gemensamma städdagar då medlemmarna sopar, krattar löv och städar tomten i största allmänhet. På våren bärs föreningens trädgårdsmöbler ut och ställs upp på ett flertal platser.

 

Källarförråd

Till varje lägenhet hör ett källarförråd med nummer. Förrådet ska vara låst. I tillägg har varje lägenhet en tilldelad yta i säkerhetsrummet. Ingenting får förvaras i övriga utrymmen i källaren.

 

Kommunikationer

12:an går från Klövervägen till Alvik där både bussar, tvärbana och tunnelbana ansluter.

 

Källsortering

Föreningen har sopkärl placerade på kortsidan av huset (mot Alviksvägen). Sorteringen delas där upp i matavfall, tidningspapper samt övrigt hushållsavfall.

För metall, glas, trä osv så hänvisas till miljöstationen vid Circle K i Alvik samt återvinningscentralen bakom Bromma Flygplats.

 

Markskötsel

Föreningens trädgård sköts i huvudsak av föreningens medlemmar.

 

Motioner till årsmötet

Motioner till årsmötet skall lämnas in senast i enligt anvisning i samband med annonsering om tidpunkt från styrelsen. Motionen bör hållas konkret och kärnfull. Förklara bakgrunden till ditt förslag samt avsluta med en s k "att-sats" – d.v.s. vad du vill att styrelsen ska göra, hur problemet eller frågan ska lösas. Dessutom måste ditt namn och lägenhetsnummer uppges i motionen.

Kom ihåg att lämna din motion till styrelsen via e-post eller i styrelsens brevlåda på 84:an.

 

Nycklar

Till lägenheten hör lägenhetsnycklar och nycklar till entre samt källare. Vid byte av nyckelcylindrar används Alviks lås. Vi har ett samarbete med dem, så säg att du är från föreningen.

 

Pantsättning

Föreningen har gett Fastighetsägarna fullmakt att hantera eventuella pantsättningar. Det inkluderar, ta emot och kvittera alla handlingar.

 

Parkering

Föreningen förfogar inte över några parkeringsplatser. Se skyltar för städdagar, mm.

 

Renovering

Bostadsrättsinnehavaren har skyldighet att hålla lägenheten i gott skick och vidta renovering när så kan behövas. Dock får inte ingrepp i föreningens egendom göras utan tillstånd från styrelsen. Renovering/ombyggnad av våtrumsdelar får endast ske efter information till styrelsen. Arbetet skall utföras på ett fackmannamässigt sätt. Om arbetet utförs av ej certifierad entreprenör eller s.k. gör-det-själv utförande måste arbetet dokumenteras medelst skriftlig och även ett fotografiskt underlag, som visar de olika arbetsmomentens utförande. Helst ser föreningen att renovering av våtrumsdelar utförs av våtrums certifierad entreprenör enligt PER-registret.

 

Städdagar

Varje höst och vår anordnar föreningen städdagar där medlemmarna städar och snyggar upp gården, trappuppgångar, källargångar m m och bär ut eller tar in föreningens trädgårdsmöbler. Städdagarna är också ett bra tillfälle att umgås och lära känna sina grannar. Traditionellt avslutas städdagarna med korvgrillning.

 

Styrelsen

Föreningens styrelse utses av årsmötet. Läs mer om vår nuvarande styrelse. Om du är intresserad av att vara med i styrelsen, kontakta någon av styrelsemedlemmarna.

 

Trädgårdgruppen

Brf Glasberget nr 1 har en egen trädgårdsgrupp som består av entusiastiska medlemmar. Gruppen är öppen för samtliga boende i föreningen att ansöka till. Kontakta då någon av nedan personer.

För närvarande består trädgårdsgruppen av:

Eva Norman (82:an)

Jenny Andersson (82:an)

 

Trädgårdsgruppen ansvarar för de växter som finns på föreningens mark (notera att de per automatik inte ansvarar för själva arbetet att plantera, beskära och dyligt). Har ni frågor eller önskemål så vänd er till trädgårsgruppen.

 

TV

Föreningen förser med SVT1, SVT2, TV4 och TV6.

Notera att föreningen har (fiber)bredbandsuppkoppling som ingår i hyran och därmed är TV via bredbandet att rekommendera. Det beställs med fördel från Sappa.se

 

Tvättstuga

Tvättstuga finns i källarplanet. Bokningslistor finns i anslutning till tvättstugan. Antal timmar som är möjligt att boka framgår av respektive bokningslista. Observera att ny tid endast får bokas efter avslutat tvättpass. Alla som tvättar ansvarar för att städa efter sig. Golven i tvättstuga och torkrum skall sopas och våttorkas, maskiner och bänkar avtorkas, torktumlaren rensas från ludd.

 

Underhåll

Större åtgärder

År                         Åtgärd                         

1985                    Fasadrenovering

1998                    Oljepanna Öbergs panna installerades

2000                    Totalrenovering av balkongerna

2002                    Utvändig målning av fönster

2003                    Byte av radiatorventiler

2005                    Bergvärme installerades

2008                    Stambyte i hela fastigheten

2012                    Kodlås installerades

2014                    Renovering av gamla skyddsrummet och indelning i extra förrådsutrymme

 

Tvättstugan renoverades 1982.

samt;

- ny tvättmaskin 1996;

- ny torktumlare och ny stor tvättmaskin 2001;

- nytt torkskåp 2007.

 

Underhållsplan

Styrelsen tar fram och uppdaterar underhållsplanen för fastigheten löpande. Se egen rubrik "Underhållsplan" till vänster.

Föreningens medlemmar är välkomna att ge förslag på vad som skall läggas in i underhållsplanen. Styrelsen tar upp dessa förslag och för in de förslag som godkänns i underhållsplanen.

 

Valberedning

Om du är intresserad av att engagera dig i styrelsen kontkta någon i den beftliga styrelsen för mer information.

 

Ventilation

Lägenheterna har ett s k frånluftsystem (självdrag). Luft tas in genom vädringsluckorna under fönstren och dras ut genom utluftskanaler. Om du stänger vädringsluckorna helt måste luften ta sig in andra vägar t e x genom brevlådan, öppna spisen eller otätheter någonstans. Resultatet blir att du får sämre ventilation i lägenheten. Ha därför alltid vädringsluckorna lite öppna i alla rum. Ventilationen i lägenheterna är viktig ur energisparsynpunkt. Vädra därför sparsamt och snabbt, med tvärdrag.

 

Årsmötet

Föreningens årsmöte/årsstämma avhålls vanligtvis i maj varje år. Föreningens medlemmar kallas i god tid och ges möjlighet att ta del av föreningens ekonomi och verksamhet. Årsstämman avgör om styrelsen skall ges ansvarsfrihet för det kommande verksamhetsåret. På årsmötet behandlas även de motioner som inlämnats i förväg av medlemmarna. På årsmötet, eller årsstämman som den också kallas, väljs föreningens styrelse, revisorer och valberedning. Valberedningens uppgift är att till nästa årsstämma lägga fram förslag på ledamöter och suppleanter att välja till ovanstående poster. Bostadsrättsföreningen som boendeform bygger på medlemmarnas aktiva deltagande.

Uppdaterad 2017-10-10 av Roger E

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion